BUSINESS HOUSE HVIDOVRE

Alt er med i prisen

Når du betaler husleje i Business House Hvidovre, skal du ikke have pungen op af lommen mere.

Alt er med i prisen, bl.a.

 • Vand og varme
 • Strøm (miljøvenlig regulerbar LED-belysning)
 • Kablet/trådløst Internet (hurtig fiberforbindelse)
 • 4 mødelokaler med A/V-faciliteter
 • Kaffe/the/kakao
 • Farvelaser (printer/scanner/kopi A4 + A3)
 • Rengøring af fællesarealer
 • Vinduespudsning inde og ude
 • Dagens Børsen m.fl.
 • Kage om onsdagen
 • Fælles morgenmad primo hver måned
 • Møbler i kontoret (hæve-/sænke skrivebord, stol, reol m.m.)
 • Terrasse med loungemøbler og stor grill
 • Tyverialarm og kameraovervågning
 • Gratis parkeringspladser
 • Fri adgang døgnet rundt

Med placering i hjertet af Hvidovre, er der perfekte tilkørselsforhold fra alle retninger. Motorvejen ligger få hundrede meter væk og du drejer af inden køen ind til Københavns centrum starter. I tilknytning til Business House Hvidovre er en del gratis parkeringspladser.

Ordentlighed, hygge og professionalisme er nøgleordene bag driften af kontorhotellet. Jacobsen Gruppen har selv kontor i huset og er til stede hver dag, så du kan altid få en personlig snak med din udlejer. Det betyder, at vi sætter en ekstra ære i at holde huset pænt, rart og præsentabelt.

Se grundplan over kontorhotellets ene bygning.

Klik på billedet for at forstørre det.

HUSORDEN FOR BUSINESS HOUSE HVIDOVRE KONTORHOTEL

v. 1.3


Indledning
Alle kunder skal til enhver tid indordne sig under nærværende husorden. Nyeste husorden kan findes på www.businesshousehvidovre.dk, hvor den løbende opdateres. Ved væsentlige ændringer orienteres alle kunder vha. mail til den på lejekontrakten anførte eller anden passende mailadresse.

Alarm
Kontorhotellet er indrettet med flere separate alarmsystemer. Hvert kontor har sin egen zone og fællesarealer har separate zoner. Kunden skal altid tilslutte alarmen i egen zone, når kontoret ikke benyttes. Ved ethvert spørgsmål eller enhver aktivering af alarmen, skal Administrator Nick Krogh Keller straks kontaktes. Alarmbrikker/-koder er personlige og må ikke overlades til andre, hverken kunder, samarbejdspartnere eller gæster.

Døre og vinduer
Alle døre er indrettet med låse i et fælles låsesystem, hvor hvert kontor har sin egen zone. Til hvert lejemål udleveres et antal nøgler efter nærmere aftale. Disse nøgler er personlige og må ikke overlades til andre, hverken kunder, samarbejdspartnere eller gæster. Døren til eget kontor skal holdes aflåst, når man ikke er i bygningerne.

Vinduer skal holdes lukkede og låste, når man ikke er i bygningen. Evt. markiser skal køres helt ind, når man går og ved f.eks. kraftigt blæsevejr.

Udlejer har ikke en forsikring, der dækker kunders effekter, hvorfor kunder anbefales at tegne egen forsikring.

Print/kopi/scan
Der er opstillet fælles printere/kopimaskiner med scanner.
Brugen er indtil videre uden særskilt betaling, dog henstilles alle til kun at udskrive på papir i nødvendigt omfang og gerne benytte dobbeltsidet print, så brugen af papir holdes på et minimum.
  Papir til printeren opfyldes ved behov; ret gerne henvendelse til Administrator Nick Krogh Keller, hvis printeren er ved at løbe tør.
  Ved scan af sider via den automatiske arkføder skal alle papirklips, hæfteklammer m.v. være fjernet, så ruller og valser ikke beskadiges.

Affald
Alle arealer (kontorer og fællesarealer) skal holdes ryddede og pæne til enhver tid på et niveau, som man med rimelighed kan forvente af et professionelt kontorhotelmiljø. Kontoraffald lægges i papirkurve på eget kontor, som kan tømmes i de grønne Dagrenovationscontainere bag/ved siden af bygningerne. Madaffald henlægges i Dagrenovationscontainerne bag bygningen – i tæt lukkede affaldsposer.
  Ren tør pap lægges i Papcontaineren bag bygningen på 72-74. Alt andet skal fjernes fra papkasser (flamingo, plastik, nylonbånd m.v.) og kasserne skal klappes sammen, så de fylder mindst muligt.
  Elektronikaffald, møbler og andet, som ikke er almindeligt dagligt affald, skal kunden selv bortskaffe. Spørg evt. administrator om mulighederne.

Post
Almindelig brevpost fordeles i postkasserne af postbudene. Pakkepost forsøges afleveret direkte til kundens kontor. Udlejer anbefaler lejere at oprette Flex-ordning hos PostNord, sådan at pakkepost kan afleveres hos udlejer i Kontor 16 i nr. 72-74. Andre fragtførere kan evt. også adviseres om at aflevere forsendelse til Jacobsen Gruppen, men der garanteres ikke for, at udlejer altid er til stede for modtagelse.
  Udlejer opsætter kundens firmanavn på tilhørende postkasse. Efter aftale kan evt. tilføjes flere navne, såfremt der er plads. Kunden må ikke selv opsætte mærkater eller andet med yderligere navne.

Rygning
Rygning er ikke tilladt indenfor i bygningerne, ej heller på kundens eget kontor. Forbuddet inkluderer også brugen af elektroniske cigaretter, røgelse, benyttelse af elektroniske duftsprede og andet, der udsender lugte, dampe eller røg.
  Rygning kan ske udendørs på enten terrasserne (under hensyntagen til evt. ikke-rygere) og bag bygningerne/i gården. Rygning må ikke ske foran eller ved siden af bygningerne.
  Tobaksskod m.m. skal smides i de opstillede askebægre.

Mødelokaler
Mødelokaler benyttes efter et reservationssystem. Brugen af mødelokalerne er begrænset til afholdelse af møder – dvs. ikke til kundens almindelige daglige arbejde.
  Under og efter brug skal mødelokalet være ryddet pænt op, stole og borde være stilles på plads, tavle være aftørret og evt. brugt service stillet i opvaskemaskinerne i køkkenet. Evt. air-con skal slukkes efter brug.
  Bookning af mødelokaler sker via Google Calendar, som man opnår adgang til ved at aftale dette med Administrator Nick Krogh Keller. Man kan herigennem booke mødelokaler til eget brug. Hvis et mødelokale ikke er optaget, er man altid velkommen til at benytte det – under forudsætning af, at en bookning har fortrinsret.

Køkken/kantine
Brugen af kantinen er forbeholdt spisende i tidsrummet 11:30 – 14:00. Det er muligt at booke kantinen til f.eks. større møder efter kl. 15:00 ved at aftale dette med Administrator Nick Krogh Keller.
  Efter spisning, møde eller anden brug af kantinen, skal brugt service stilles i opvaskemaskinerne, affald smides ud og stole/borde stilles på plads.
  Specielle tiltag og forholdsregler under f.eks. Covid-19 pandemi skal altid følges.
  Lån af service og køkkenredskaber m.m. fra køkkenet må kun ske, såfremt det ikke forhindrer køkkenpersonalets fremstilling/anretning af mad m.m. Lånt grej skal returneres straks efter brug. Lån af køkkengrej er kun til kundens brug i husene og udstyret må ikke bortfjernes fra kontorhotellet.

Køleskabe
De i køkkenet opstillede køleskabe er udelukkende til køkkenpersonalets brug. Kunder kan benytte det i kopirummet på 1. sal i nr. 72-74 opstillede køleskab. Al mad m.v. skal mærkes med kundens navn. Al fordærveligt smides ud hver mandag.

Andre faciliteter
De til kontorhotellet yderligere tilknyttede faciliteter er bl.a. renserifunktion og massageordning, hvilke er tilkøbsmuligheder. Brug og fakturering af disse aftales med Administrator Nick Krogh Keller.

Åbningstid
Normal åbningstid er 8:00 – 16:30 på hverdage. I dette tidsrum er hoveddøren åben. Udenfor dette tidsrum, i weekender og på helligdage er alle døre låst, og der kan udelukkende opnås adgang ved brug af personlig alarmbrik. Det registreres automatisk, hvem der åbner yderdørene.

Gæster
Kunden er ansvarlig for alle gæster, som vedkommende har i huset. Indenfor normal åbningstid er gæster velkomne til selv at entrere kontorhotellet og finde frem til kundens kontor – som oftest vejledt af personalet fra Jacobsen Gruppen. Udenfor alm. åbningstid skal kunden selv lukke gæster ind og ud af kontorhotellet.
  På alle tidspunkter af døgnet er kunden personligt ansvarlig for gæsters gøren og laden i kontorhotellet. Gæster skal holdes under opsyn og må ikke betjene sig af kontorhotellets faciliteter uden kundens tilstedeværelse (naturligvis undtagen toiletbesøg); dvs. brug af kopimaskiner, køkkener m.m.

Internet
I kontorhotellet forefindes fiberbaseret internetopkobling, som kan tilgås vha. trådløs eller kablet forbindelse. Brugen af internetforbindelsen skal holdes på et fair niveau, således at al båndbredde ikke optages og andre kunders forbindelse sinkes unødigt. Al brug af forbindelsen skal overholde de til enhver tid gældende lovgivninger. Tilslutning af enheder til kontorhotellets lokalnet skal ske ved brug af netværkets DHCP-server og tilslutning med fast LAN IP må kun ske efter specifik aftale med Administrator Nick Krogh Keller.

Parkering
Al parkering må kun ske i de opmærkede båse. Der er parkeringsbåse på flere sider af bygningerne; båsene foran nr. 72-74 er forbeholdt korttidsgæster. Ved behov kan parkeringsbåsene i tilknytning til nr. 77-79 benyttes, upåagtet at man har ærinde i nr. 72-74.
  Parkering skal ske under hensyntagen til andre og må kun være kortvarig eller som daglig parkering; dvs. der må ikke henstilles køretøjer, trailere m.m. over længere tid. Der må ikke henstilles køretøjer, som ikke er lovlige og/eller mangler behørig nummerplade m.v.

Air-con
Air Condition på lejers kontor kan frit benyttes og Administrator Nick Krogh Keller kan kontaktes for evt. programmering af uge-skema. Al brug af air-con når man ikke er på kontoret skal begrænses til et minimum og udlejer kontaktes ved f.eks. ferie, så air-con kan slås fra i dette tidsrum.

Strøm og varme
Al brug af strøm og varme skal holdes på et fornuftigt niveau; dvs. elforbrugende apparater skal så vidt muligt slukkes, når de ikke benyttes og lyset slukkes/dæmpes. Det er kundens pligt at afstemme indstillingen af termostaten på radiatoren med grad-indstillingen på air-con-måleren, så disse to ikke modarbejder hinanden.

Opførsel
Kunden skal til enhver tid udvise god opførsel og hensyn til andre i kontorhotellet. Gener i form af støj, lugt, rod, rystelser m.v. må ikke forekomme.

Adresser
Kunden har lov til at lade sit på lejekontrakten anførte firma registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på kontorhotellets adresse. Ved fraflytning skal adresseændring øjeblikkeligt foretages. Yderligere firmanavne/CVR-numre må kun registreres på adressen efter forudgående skriftlig aftale med udlejer.

Nedenstående er gjort bekendt med denne husorden og lejekontraktens passus om udlejers ret til ophævelse i tilfælde af overtrædelse af denne.

Københavns hyggeligste kontorhotel

I kort afstand fra Københavns centrum driver Jacobsen Gruppen Københavns nok hyggeligste kontorhotel.

Huset rummer ca. 22 forskellige virksomheder, som alle er en del af "en stor familie".

Kontorhotellet består af ca. 26 kontorer i forskellige størrelser, fordelt på 2 etager med 4 mødelokaler, kantine/køkken og flere lounges. Gæster kan vente mens de læser dagens avis eller ser nyhederne på ophængte storskærme.

I kælderen findes et antal 6 m2 store lagerbure, som lejerne kan benytte til arkivering m.v.

Til kontorhotellet er knyttet forskellige tilkøbsmuligheder, bl.a. renseriordning og massageordning.

Hver dag kommer vores "madmor" og anretter en lækker frokostordning. Om onsdagen får vi friskbagt kage.

I tilknytning til kontorhotellet er opført en meget stor tagterrasse, hvor lækre loungemøbler og en stor grill indbyder til både afslappede forretningsmøder og fredagshygge m.m.

Jævnligt afholdes forskellige arrangementer og kick-off møder. F.eks. deltog mange i et heldagsursus i brugen af Linked-In til markedsføring.

Som kunde kan du være ganske tryg: Jacobsen Gruppen bor selv i et af kontorerne og har vores gang i huset hver eneste dag. Derfor er vi aldrig længere væk end 10 skridt, hvis du får brug for at tale med os.

Ledige kontorer:

Netop nu er der følgende ledige kontorer til indflytning med det samme:

Kontor 20:
Stort flot kontor med mulighed for let opdeling eller f.eks. separat mødebord. Passer til 1 - 8 medarbejdere.
Møbleret og klar til indflytning. Helt ny-istandsat med erhvervsgulvtæppe, dæmpbar LED-belysning og skriveborde med elektrisk hæve-/sænkefunktion.
Kontoret koster 11..600,- per måned inkl. alt.